Bảo vệ công bằng & lẽ phải

Công ty cam kết sẽ nỗ lực tối đa để hỗ trợ khách hàng

khắc phục các thiệt hại do khách nợ gây ra.

Đó là nỗ lực để bảo vệ công bằng

(+84) 97 496 6622

105 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

info@xuongrong.com.vn

Giá trị cốt lõi

Mục đích tối thượng của Xương Rồng là bảo vệ sự công bằng và lẽ phải. Công ty sẽ bảo vệ nguyên tắc này ngay cả khi điều đó làm ảnh hưởng bất lợi đến lợi nhuận của Công ty. Dịch vụ của Công ty cho khách hàng là nhằm khôi phục lại sự công bằng do sự chiếm dụng tài chính của khách nợ. Công ty không tiếp nhận giải quyết các hồ sơ có tính chất cho vay nặng lãi. Mọi chính sách của Công ty được xây dựng dựa trên thước đo là tính công bằng giữa các nhân viên với nhau. Tính công bằng bảo đảm rằng mỗi nhân viên, mỗi vị trí sẽ được hưởng các quyền lợi và thu nhập tương ứng với giá trị gia tăng mà mình đóng góp cho Công ty. Mọi hoạt động và chính sách của Công ty sẽ dựa trên lẽ phải. Công ty không chấp nhận mọi hành vi gian dối, gây thiệt hại cho khách hàng và các thành viên khác trong Công ty.

banner-01

Lý do nên chọn xương rồng

Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi công nợ

Hơn 100 nhân sự nghiệp vụ thu hồi nợ

Hoạt động thu hồi nợ hơn 20 tỉnh thành tại Việt Nam

Đối tác khách hàng