LUẬT SƯ TƯ VẤN THU HỒI NỢ VÀ XỬ LÝ NỢ KHÓ ĐÒI

Bởi Duong Truc Linh

Nợ và cách xử nợ khó đòi luôn là nỗi lo lắng đối với bất kỳ doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức nào. Tổn thất liên quan đến nợ khó đòi ảnh hưởng rất lớn, quyết định đến nguồn tiền và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Việc cần đến luật sư tư…

NỢ KHÓ ĐÒI – LÀM SAO ĐỂ THU HỒI ĐƯỢC NHANH?

Bởi Duong Truc Linh

Nợ khó đòi là 1 vấn đề lớn của các doanh nghiệp, ảnh hưởng tới dòng tiền kinh doanh và đầu tư. I. Thế nào là nợ khó đòi? Nợ khó đòi là các khoản nợ đã quá hạn thanh toán hoặc nợ phải thu chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do…