Giới thiệu

 • Nhận các hồ sơ khách nợ từ các Ngân hàng và Công ty tài chính.
 • Xác minh thông tin khách hàng nợ (xác minh bằng cách gọi điện và đi thực tế).
 • Xác minh khả năng tài chính hiện tại của khách nợ.
 • Liên hệ làm việc trực tiếp với khách nợ để đưa ra hướng thanh toán khoản nợ.
 • Thu tiền trực tiếp từ khách nợ.

Công Ty Cổ Phần Thu Hồi Nợ Xương Rồng được thành lập vào ngày 07 tháng 07 năm 2004. Hơn 12 năm hoạt động, Xương Rồng là một trong các Công ty thu hồi nợ hàng đầu và lâu đời nhất tại Việt Nam.

Ý nghĩa của “Xương Rồng”: Cây Xương Rồng tồn tại ở những vùng đất cát có tác dụng giữ đất, chống xói mòn, giúp cây cối bám trụ. Cây Xương Rồng có sức chịu đựng phi thường với thời tiết khô nắng khắc nghiệt, vẫn tồn tại dù không có nước. Gai của Cây Xương Rồng giúp bảo vệ và không bị xâm hại. Cây Xương Rồng luôn phát triển thành một khối gắn kết.

Công Ty Cổ Phần Thu Hồi Nợ Xương Rồng dùng hình ảnh Cây Xương Rồng để chia sẻ về hình ảnh luôn nỗ lực gìn giữ tài chính cho các khách hàng; luôn sẵn sàng đối đầu với công việc khó khăn; nhân viên của Xương Rồng không bị tác động từ bên ngoài và trong mô hình hoạt động của Xương Rồng luôn phát triển thành một khối gắn kết lẫn nhau.

Chuẩn mực của Công Ty Cổ Phần Thu Hồi Nợ Xương Rồng: “Trung thực – Trách Nhiệm – Phản Biện”.

. “Trung thực” Xương Rồng tuyệt đối không chấp nhận sự gian dối (dù lớn hay nhỏ) của nhân viên trong việc báo cáo đối với người quản lý và thực hiện các yêu cầu nhằm giải quyết công việc của người quản lý. Tất cả thành viên trong Xương Rồng (dù ở cấp bậc nào) đều có thể bị sa thải ngay lập tức nếu có hành vi gian dối trong giải quyết công việc hoặc hành vi gian dối nhằm chiếm dụng trái phép các tài sản của Công ty và của Khách hàng;

. “Trách nhiệm” Trong khuôn khổ nội quy của Xương Rồng và quy định của pháp luật, nhân viên được toàn quyền chủ động trong qua trình giải quyết công việc của mình. Do đó ,Xương Rồng yêu cầu các cấp quản lý phải tôn trọng và xem xét nghiêm túc ý kiến hoặc đề xuất của nhân viên cấp dưới, đồng thời yêu cầu nhân viên phải chịu trách nhiệm chính đối với kết quả xử lý công việc của mình.

. “Phản biện” Xương Rồng đề cao và khuyến khích mọi thành viên xương Rồng đóng góp ý kiến, trao đổi, tranh luận mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Xương Rồng. Trong quá trình phản biện, Xương Rồng luôn kêu gọi sự tôn trọng lẫn nhau.

Về Xương Rồng

Về Xương Rồng

Xem Thêm

Đối tác

Đối tác

Xem Thêm

Tầm nhìn và sứ mệnh

 • Sứ mệnh: Góp phần làm giảm tỉ lệ nợ xấu tại Việt Nam,
  thu hồi nguồn vốn nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế tại Việt Nam.
 • Tầm nhìn: Trở thành công ty xử lý nợ được tin tưởng nhất tại Việt Nam.

Mọi chính sách của Công ty được xây dựng dựa trên thước đo là tính công bằng giữa các bộ phận với nhau, giữa các nhân viên với nhau. Tính công bằng bảo đảm rằng mỗi nhân viên, mỗi vị trí sẽ được hưởng các quyền lợi và thu nhập tương ứng với giá trị gia tăng mà mình đóng góp cho Công ty;

Mọi hoạt động và chính sách của Công ty sẽ dựa trên lẽ phải. Công ty không chấp nhận mọi hành vi gian dối, gây thiệt hại cho khách hàng và các thành viên khác trong Công ty.

Công ty sẽ luôn bảo vệ nguyên tắc này ngay cả khi điều đó làm ảnh hưởng bất lợi đến lợi nhuận của Công ty.

01. Bảo vệ công bằng lẽ phải

 • Mục đích tối thượng của Xương Rồng là bảo vệ sự công bằng và lẽ phải. Công ty sẽ bảo vệ nguyên tắc này ngay cả khi điều đó làm ảnh hưởng bất lợi đến lợi nhuận của Công ty;
 • Dịch vụ của Công ty cho khách hàng là nhằm khôi phục lại sự công bằng do sự chiếm dụng tài chính của khách nợ. Công ty không tiếp nhận giải quyết các hồ sơ có tính chất cho vay nặng lãi có lãi suất từ 5%/tháng trở lên;
 • Mọi chính sách của Công ty được xây dựng dựa trên thước đo là tính công bằng giữa các bộ phận với nhau, giữa các nhân viên với nhau. Tính công bằng bảo đảm rằng mỗi nhân viên, mỗi vị trí sẽ được hưởng các quyền lợi và thu nhập tương ứng với giá trị gia tăng mà mình đóng góp cho Công ty;
 • Mọi hoạt động và chính sách của Công ty sẽ dựa trên lẽ phải. Công ty không chấp nhận mọi hành vi gian dối, gây thiệt hại cho khách hàng và các thành viên khác trong Công ty.

02. Tôn trọng

 • Sự tôn trọng là kim chỉ nan xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Xương Rồng.
 • Xương Rồng luôn tôn trọng các giao kết hợp đồng và trách nhiệm với Khách hàng;
 • Xương Rồng luôn tôn trọng các thỏa thuận cùng với nhân viên và luôn tôn trọng các góc nhìn, các ý kiến phản biện từ nhân viên.
 • Nhân viên Xương Rồng luôn tôn trọng lẫn nhau, luôn tôn trọng sự khác biệt trong suy nghĩ, góc nhìn lẫn nhau.
 • Nhân viên Xương Rồng luôn tôn trọng khách nợ trong quá trình trao đổi làm việc.

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG