I, Quy định mới liên quan đến dịch vụ đòi nợ thuê

Theo Luật Đầu tư sửa đổi năm 2020, thì từ ngày 01/01/2021, ngành nghề kinh doanh “đòi nợ thuê” sẽ không còn được phép hoạt động nữa.

Như vậy, tính cho tới thời điểm hiện tại, tất cả các công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê còn hoạt động thì đều là trái với quy định của pháp luật.

Trong thực tế, có rất nhiều doanh nghiệp đang có các khoản nợ cần thu hồi, các doanh nghiệp đã nhờ tới công ty đòi nợ thuê trước ngày 01/01/2021 nhưng vẫn chưa thu hồi được. Luật cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã khiến các doanh nghiệp bị mất phương hướng trong quá trình thu hồi các khoản nợ xấu, nợ khó đòi.

Luật mới về đòi nợ thuê

Luật mới về đòi nợ thuê

Vậy hướng đi nào cho chủ nợ khi hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã bị cấm? Phải chăng dịch vụ pháp lý về tranh chấp các khoản nợ của công ty luật hiện nay là 1 giải pháp như phao cứu sinh cho các doanh nghiệp cần thu hồi nợ?

II, Dịch vụ pháp lý về tranh chấp các khoản nợ của công ty luật có bị cấm cùng với kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê không?

Nhiều người có thể nhầm lẫn nghĩ rằng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê và công ty luật đại diện khách hàng giải quyết tranh chấp về khoản nợ là như nhau, bởi vì đều là làm các cách để giúp chủ nợ thu hồi được khoản nợ hoặc có biện pháp xử lý đối với những khách nợ chây ì không trả.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê và công ty luật đại diện khách hàng giải quyết tranh chấp về khoản nợ là khác nhau hoàn toàn, sự khác nhau đó được thể hiện rõ ràng như sau:

Như vậy, việc cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê không gây ảnh hưởng đến bất kỳ hoạt động có liên quan đến xử lý nợ của công ty luật.

III, Hướng đi nào khả quan nhất cho các doanh nghiệp cần đòi nợ khi dịch vụ đòi nợ thuê đã bị cấm?

Các doanh nghiệp có thể lựa chọn 2 phướng án về việc thu hồi nợ nếu việc thương lượng với khách nợ không thành công:

1, Bán khoản nợ hoặc chuyển nhượng quyền đối với khoản nợ.

Bằng cách này doanh nghiệp có thể thu hồi được 1 phần tiền của khoản nợ và không cần phải lo lắng về việc thu hồi nợ. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần phải biết, đối với các khoản nợ khó đòi thì khả năng bán lại là khá thấp và giá trị cũng sẽ không được cao.

2, Sử dụng dịch vụ pháp lý của các công ty luật

Như đã phân tích ở trên, việc cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê không ảnh hưởng gì tới dịch vụ pháp lý của công ty luật, trong đó bao gồm cả việc đại diện cho doanh nghiệp làm việc với khách nợ và tham gia tố tụng để yêu cầu khách nợ thanh toán khoản nợ. Mặt khác, tâm lý e ngại kiện tụng nên khi có sự tham gia của luật sư trong quá trình tố tụng thì bên nợ thường không chây ì, trốn tránh nghĩa vụ được nữa và khả năng thu hồi được khoản nợ thành công sẽ cao hơn.

Trên đây là thông tin về quy định mới có liên quan đến đòi nợ để các doanh nghiệp nắm được. Hy vọng thông tin này có thể giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện việc đòi nợ, cũng như tìm được giải pháp mới hữu hiệu nhất giúp doanh nghiệp thu hồi nhanh được khoản nợ khi Luật Đầu tư sửa đổi năm 2020 đã cấm dịch vụ thu hồi nợ.

Total Page Visits: 6670 - Today Page Visits: 1