Do Covid-19, nhiều doanh nghiệp không đòi được nợ từ đối tác. Những khoản nợ khó đòi đó có được trừ trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp?

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC, khoản trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính về trích lập dự phòng (dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp và dự phòng rủi ro nghề nghiệp của doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập) sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu khoản chi thực tế phát sinh liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

nợ khó đòi do covid 19- doanh nghiệp có được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp?

Theo khoản 1 điều 6 Thông tư số 48/2019/TT-BTC, đối tượng lập dự phòng là các khoản nợ phải thu (bao gồm các khoản doanh nghiệp đang cho vay và khoản trái phiếu chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán mà doanh nghiệp đang sở hữu) đã quá hạn thanh toán và các khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng có khả năng doanh nghiệp không thu hồi được đúng hạn, đồng thời đảm bảo điều kiện sau:

1. Thứ nhất, phải có chứng từ gốc chứng minh số tiền đối tượng nợ chưa trả, bao gồm:

  • Một trong số các chứng từ gốc sau: Hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, cam kết nợ.
  • Bản thanh lý hợp đồng (nếu có).
  • Đối chiếu công nợ; trường hợp không có đối chiếu công nợ thì phải có văn bản đề nghị đối chiếu xác nhận công nợ hoặc văn bản đòi nợ do doanh nghiệp đã gửi (có dấu bưu điện hoặc xác nhận của đơn vị chuyển phát).
  • Bảng kê công nợ.
  • Các chứng từ khác có liên quan (nếu có).

2. Thứ hai, phải có đủ căn cứ xác định là khoản nợ phải thu khó đòi:

  • Nợ phải thu đã quá thời hạn thanh toán từ 6 tháng trở lên (tính theo thời hạn trả nợ gốc ban đầu theo hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ hoặc các cam kết nợ khác, không tính đến thời gian gia hạn trả nợ giữa các bên), doanh nghiệp đã gửi đối chiếu xác nhận nợ hoặc đôn đốc thanh toán nhưng vẫn chưa thu hồi được nợ.
  • Nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng doanh nghiệp thu thập được các bằng chứng xác định đối tượng nợ có khả năng không trả được nợ đúng hạn; như là có bằng chứng xác định tổ chức kinh tế đã phá sản, đã mở thủ tục phá sản, đã bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh; đối tượng nợ đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử hoặc đang thi hành án hoặc đang mắc bệnh hiểm nghèo (có xác nhận của bệnh viện) hoặc đã chết hoặc khoản nợ đã được doanh nghiệp yêu cầu thi hành án nhưng không thể thực hiện được do đối tượng nợ bỏ trốn khỏi nơi cư trú; khoản nợ đã được doanh nghiệp khởi kiện đòi nợ nhưng bị đình chỉ giải quyết vụ án thì doanh nghiệp tự dự kiến mức tổn thất không thu hồi được (tối đa bằng giá trị khoản nợ đang theo dõi trên sổ kế toán) để trích lập dự phòng.
  • Riêng các khoản nợ mua của doanh nghiệp mua bán nợ (có đăng ký ngành nghề và hoạt động mua bán nợ theo đúng quy định của pháp luật), thời gian quá hạn được tính kể từ ngày chuyển giao quyền chủ nợ giữa các bên (trên cơ sở biên bản hoặc thông báo bàn giao quyền chủ nợ) hoặc theo cam kết gần nhất (nếu có) giữa doanh nghiệp đối tượng nợ và doanh nghiệp mua bán nợ.

Như vậy, nếu các khoản nợ do cá nhân, tổ chức gặp khó khăn bởi Covid-19 mà không thanh toán thì tổ chức được trích lập dự phòng các khoản nợ khó đòi này nếu thỏa các nội dung nêu trên, khi đó các khoản trích lập dự phòng sẽ được trừ lại khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Để được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề nợ khó đòi, xử lý nợ khó đòi xin vui lòng để lại thông tin tại đây hoặc liên hệ qua số hotline: 0974 966622, email: info@xuongrong.com.vn để được tư vấn trực tiếp.

Total Page Visits: 375 - Today Page Visits: 1