THU HỒI NỢ – ĐƠN VỊ NÀO CÓ THỂ XỬ LÝ TỪ THÁNG 01/2021

Bởi Dt Long

Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 năm 2020. Theo đó, kinh doanh dịch vụ thu hồi nợ đã bị đưa vào danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Luật này đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Từ đó, dịch vụ thu hồi nợ đã chính thức bị…