NỢ KHÓ ĐÒI KHIẾN DOANH NGHIỆP THIẾU HỤT TÀI CHÍNH

Bởi Duong Truc Linh

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xử lý và thu hồi nợ xấu, nợ khó đòi, công ty luật Xương Rồng xin được đưa ra một vài quan điểm, ý kiến về nguyên nhân dẫn đến nợ xấu, nợ khó đòi để phần nào giúp doanh nghiệp hiểu sâu hơn về bản chất của nợ xấu, nợ…

NỢ KHÓ ĐÒI – LÀM SAO ĐỂ THU HỒI ĐƯỢC NHANH?

Bởi Duong Truc Linh

Nợ khó đòi là 1 vấn đề lớn của các doanh nghiệp, ảnh hưởng tới dòng tiền kinh doanh và đầu tư. I. Thế nào là nợ khó đòi? Nợ khó đòi là các khoản nợ đã quá hạn thanh toán hoặc nợ phải thu chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do…