NỢ XẤU NGÂN HÀNG – CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ

Bởi Duong Truc Linh

Cho vay là nghiệp vụ chính và quan trọng đối với ngân hàng và các công ty tài chính. Những năm gần đây do áp lực doanh số, hầu hết các ngân hàng đều áp dụng chính sách  “mở cửa” nới lỏng cơ chế, chính sách cho vay và quản lý sau cho vay. Hệ…

NỢ XẤU NGÂN HÀNG – HỆ LỤY ĐỐI VỚI KHÁCH NỢ

Bởi Duong Truc Linh

Nợ xấu tại ngân hàng hoặc công ty tài chính là các khoản nợ quá hạn, bị nghi ngờ về khả năng thanh toán và thu hồi vốn. Trong hoạt động tín dụng, nợ xấu được phân chia thành nhiều nhóm và có những ảnh hưởng cụ thể đối với người đi vay. I. Các…