DỊCH VỤ
1 - Dịch vụ pháp lý tranh chấp các khoản nợ:
 • Đại diện các tổ chức tín dụng để thực hiện “thông báo và yêu cầu khách nợ thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ hoặc yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cưỡng chế để buộc khách nợ phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ” cho các tổ chức tín dụng.
 • Các bước cung cấp dịch vụ được thực hiện để giải quyết các tranh chấp bao gồm:
 • Đại diện các tổ chức tín dụng ký thư thông báo và yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ để gửi cho khách nợ;
 • Giải thích (khi thấy cần thiết) cho khách nợ hiểu về nghĩa vụ pháp lý của khách nợ trong việc hoàn trả tiền nợ cho các tổ chức tín dụng;
 • Giữ vai trò luật sư bảo vệ (hoặc đại diện được ủy quyền) cho các tổ chức tín dụng trong các vụ kiện tại cơ quan tòa án hoặc trọng tài.
 • Điều tra, tìm hiểu thêm thông tin về khách nợ hoặc có liên quan đến khách nợ;
 • Thực hiện việc gửi tin nhắn thông báo về số nợ và yêu cầu khách nợ thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ;
 • Gọi điện thoại cho khách nợ để thông báo về số tiền cần thanh toán (theo tính toán và xác định của các tổ chức tín dụng) và trao đổi những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ thanh toán nợ;
 • Gặp khách nợ để thông báo về số tiền nợ và trao đổi những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ thanh toán nợ.
2- Lao động và việc làm.

Bao gồm các dịch vụ sau:

 • Tư vấn về nội quy lao động, kỷ luật lao động, thỏa ước lao động tập thể;
 • Tư vấn về thang lương, bảng lương, bảo hiểm xã hội, thành lập công đoàn;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động, hợp đồng lao động.
3- Hợp đồng:

Thấu hiểu về việc đảm bảo tính chặt chẽ và khả thi trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng của Khách hàng, các luật sư kinh nghiệm của Xương Rồng luôn cố gắng đưa ra được các giải pháp tốt nhất nhằm đạt được các thỏa thuận hợp pháp, khả thi và phòng tránh được các rủi ro pháp lý cho Khách hàng trong quá trình đàm phán và triển khai hợp đồng với đối tác. Bao gồm các dịch vụ sau:

 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý, rủi ro và giải pháp trong quá trình thỏa thuận và đàm phán hợp đồng của Khách hàng; 
 • Soạn thảo và tư vấn, giải thích về nội dung của hợp đồng, đặc biệt các hợp đồng chuyên biệt trong lĩnh vực xây dựng, chuyển nhượng cổ phần, franchise, BOT/BT/PPP, v.v.
 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý, rủi ro và giải pháp trong quá trình thỏa thuận và đàm phán hợp đồng của Khách hàng;
4- Tư vấn pháp lý thường xuyên:
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, bao gồm các vấn đề về hoạt động đầu tư, lao động, hợp đồng, thủ tục pháp lý, cơ cấu quản lý và điều hành doanh nghiệp, tranh chấp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và thương mại; 
 •  Xem xét, xác nhận hoặc tư vấn tính hợp pháp của các văn bản giao dịch kinh doanh do Quý Doanh nghiệp soạn thảo hoặc tiến hành; hỗ trợ soạn thảo các hợp đồng, văn bản, tài liệu giao dịch;
 • Đại diện hoặc cùng tham gia với tư cách là nhà tư vấn luật hoặc luật sư của Quý Doanh nghiệp trong các cuộc thảo luận, đàm phán kinh doanh;
 • Tư vấn về phương án, cách thức giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện hay tranh chấp;
 • Hỗ trợ chuẩn bị và trình các đơn xin/ yêu cầu tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo dõi quá trình xem xét phê chuẩn;
 • Cập nhật, thông báo các quy định pháp lý mới ban hành có liên quan đến ngành nghề hoạt động của Doanh nghiệp;
 • Cung cấp bản photo các văn bản pháp lý theo yêu cầu của Doanh nghiệp.
Total Page Visits: 66 - Today Page Visits: 1