Thu Hồi Nợ Cho Các Doanh Nghiệp Và Cá Nhân

Dịch vụ thu hồi nợ cho các doanh nghiệp và cá nhân lâu đời nhất tại Việt Nam 

Trong suốt quá trình hơn 15 năm tham gia vào công tác thu hồi nợ cho các Doanh Nghiệp & Cá Nhân, Xương Rồng đã có rất nhiều may mắn được tiếp cận và thấu hiểu các nhu cầu, các lo ngại của Khách hàng khi chuyển sang đối tác thu hồi nợ bên ngoài. Đó có thể là việc đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin của các Khách hàng; việc đảm bảo tính tuân thủ để giữ gìn hình ảnh của Khách hàng; việc đảm bảo hiệu quả thu hồi nợ được ổn định; việc đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật v.v.

Từ thực tế đó, Xương Rồng hiểu rõ và có thể đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu và phương thức hợp tác làm việc với các khách hàng, là việc:

Xương Rồng hiểu rõ mong muốn của khách hàng đối với dịch vụ thu hồi nợ về các yêu cầu bảo mật thông tin của khách hàng. Theo đó:

  • Hệ thống của Xương Rồng được vận hành theo tiêu chuẩn bảo mật thông tin ISO 27001 – 2003

  • Xương Rồng có phần mềm quản lý thu hồi nợ chuyên nghiệp, phần mềm được chính Xương Rồng tự xây dựng. Phần mềm có khả năng bảo mật tối đa theo các tiêu chuẩn mong muốn của các tổ chức tín dụng;

Xương Rồng hiểu rõ mong muốn của các Doanh nghiệp và Cá nhân với dịch vụ thu hồi nợ về đảm bảo tính tuân thủ để giữ gìn hình ảnh của khách hàng. Theo đó:

  • Xương Rồng xây dựng phần mềm ghi âm cuộc gọi chuyên dụng nhằm đảm bảo tất cả các cuộc gọi điện thoại thu hồi nợ đều được ghi âm và sẵn sàng cung cấp cho khách hàng khi có nhu cầu.

  • Xương Rồng có hệ thống kiểm soát nội bộ, nhằm đảm bảo tới mức thấp nhất các rủi ro về tính tuân thủ trong quá trình thực hiện thu hồi nợ.

  • Xương Rồng luôn duy trì chế độ bảo hiểm trách nhiệm công cộng; bảo hiểm rủi ro về tiền, về lòng trung thành của nhân viên.

Xương Rồng hiểu rõ mong muốn của các Doanh nghiệp và Cá nhân với dịch vụ thu hồi nợ trong việc đảm bảo việc hiệu quả thu hồi nợ được duy trì ở mức ổn định.

Xương Rồng hiểu rõ mong muốn của các Doanh nghiệp và Cá nhân đối với dịch vụ thu hồi nợ trong đảm bảo việc thực hiện đúng quy định của pháp luật. Theo đó, mọi hoạt động của Xương Rồng đều có sự hỗ trợ, tư vấn và hợp tác của Công ty Luật TNHH TriLaw.

Mức phí thu hồi nợ được thiết lập dựa trên sự gần gũi và song hành với các Khách hàng trong suốt thời gian dài. Và đặc biệt, mức phí thu hồi nợ chỉ phát sinh khi Xương Rồng có thu hồi được các khoản nợ cần phải thu của Khách hàng.

Quy trình thu hồi nợ cho các khách hàng là Doanh Nghiệp & Cá Nhân thông thường bao gồm các bước cơ bản như sau:

  • (i) Tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ để xác định cơ sở pháp lý của khoản nợ;
  • (ii) Tiếp nhận và kiểm tra các thông tin cơ bản của Khách hàng để xác định khả năng thu hồi khoản nợ;
  • (iii) Thông báo cho Khách hàng các vấn đề liên quan đến hồ sơ pháp lý của khoản nợ, các hồ sơ cần bổ sung, phương án thu hồi khoản nợ, các mức phí có liên quan đến việc thu hồi nợ;
  • (iv) Tiến hành các công việc thu hồi nợ theo phương án đã thống nhất với Khách hàng.
Liên hệ tư vấn
Hoặc Liên hệ trực tiếp qua các kênh